Ηλεκτρικός αρτοκλίβανος

Ηλεκτρικός αρτοκλίβανος "Petra"

22-02-2019

Οι ηλεκτρικοί Αρτοκλίβανοι “PETRA” αποτελούν εξέλιξη των ηλεκτρικών αρτοκλίβανων της εταιρίας μας. Η ιδέα της εξέλιξης προήρθε από τους παραδοσιακούς φούρνους όπου είναι κατασκευασμένοι από πέτρα και γνωρίζοντας τα οφέλη της συγκεκριμένης κατασκευής (κυρίως λιγότερη απώλεια θερμότητας) το εσωτερικό των θαλάμων έψησης επενδύθηκε με θερμομονωτικές πλάκες. O αρτοκλίβανος απέκτησε πιο σταθερή θερμοκρασία κατά την έψηση, το οποίο είναι ορατό στα πολύ “μαλακά” ζυμάρια, μεγαλύτερη οικονομία στην λειτουργία.